zaterdag 23 september 2017

Parijse bezichtiging schitterende eeuwenoude RK-kerken onvergetelijke religieus-culturele ervaring

Beste Lezers,

Op vrijdag, 22 september jl. zijn een vrouwelijke medeparochiaan en ikzelf een dag op Rooms-Katholieke kerkenbezoek in Parijs geweest.

Eerst bezochten wij samen de schitterende kerk Saint Nicolas de Chardonnet. Dit is de parochiekerk van mijn Franse Peetvader en tevens de Franse Troonpretendent Charles Louis Edmond de Bourbon, zijn echtgenote Renee en hun zoon Hugues. Mijn medeparochiaan en ikzelf hebben hier 's ochtends om 07.45 uur de Heilige Tridentijnse Mis bijgewoond. De Saint Nicolas de Chardonnet is in handen van de Puis X Broederschap. De Sint Willibrordkerk in Utrecht is in handen van deze zelfde Pius X Broederschap. Mijn medeparochiaan en ikzelf waren ronduit verrukt van het schitterende altaar en van de plechtige wijze waarop de Heilige Hostie door de Priester op onze tong werd gelegd. Wij bewonderden het fraaie beeld van de Heilige Jeanne d'Arc en hebben met veel genoegen geconstateerd dat in deze kerk de Rozenkrans iedere maandag wordt gebeden.

Daarna bezochten mijn medeparochiaan en ik de Saint Etienne du Mont. In deze kerk hebben belangrijke historische gebeurtenissen plaatsgevonden. Op 10 januari 1805 droeg paus Pius VII er de mis op. Op 23 augustus 1997 droeg paus Johannes-Paulus II in de kerk een mis op tijdens zijn bezoek aan Parijs, ter ere van de Wereldjeugddagen. Het doksaal (= de dubbele trap bij het koor) is wereldberoemd. In deze kerk woonden wij beiden een mis bij die voor kinderen van drie lagere schoolklassen werd gegeven. De kinderen werden nauw bij deze Heilige Mis betrokken. Een aantal van hen fungeerden als Misdienaar en anderen mochten voorlezen uit de Bijbel en de gebeden oplezen. Wij beiden waren zeer onder de indruk van de wijze waarop deze schoolkinderen door de priester theologisch werden onderricht.

Vervolgens gingen wij naar de Saint Eustache, waar wij het praalgraf van de Minister van Financiën Colbert hebben bekeken. Colbert was Minister van Financiën onder Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Ook de moeder van de wereldberoemde componist Wolfgang Amadeus Mozart ligt in deze kerk begraven. Mijn medeparochiaan en ikzelf genoten enorm van de gewijde rust en de indrukwekkende spirituele sfeer in deze kerk, die wij beiden dan ook als ronduit weldadig hebben ervaren. Wij hadden beiden nog wel vele uren in deze kerk door kunnen en willen brengen.

Na deze kerk hebben wij de Saint Germain des Prés, de oudste kerk van Parijs bezichtigd. Wij waren onder de indruk van het standbeeld van de Heilige Paus Johannes Paulus II en van het Mariabeeld dat wij hier hebben aangetroffen. Kort na onze aankomst vond er een uitvaartplechtigheid in deze kerk plaats, waarbij wij beiden diep onder de indruk raakten van de wijze waarop de priester de liederen uit het Requiem zong.

De kerk Saint-Sulpice, die wij beiden vervolgens hebben bezocht, is een 17e-eeuwse kerk in de gelijknamige wijk van Parijs. De kerk is gewijd aan de heilige Sulpicius de VromeDe kerk is 118 meter lang en 57 meter breed. Dit is niet veel korter dan de Notre-Dame van Parijs en hiermee is het de op een na grootste kerk van Parijs. Onder de kerk liggen meerdere crypten, die samen vrijwel hetzelfde oppervlak hebben als de kerk zelf. De Saint-Sulpice was de grafkerk van een aantal bekende Franse families, waaronder Condé, Conti en Luynes. Ook Charles Marie Widor, componist en lange tijd organist van de kerk is hier begraven. Heinrich Heine trouwde in de Saint-Sulpice. Aan het priesterseminarie St. Sulpice studeerden diverse bekende personen zoals bijvoorbeeld Charles-Maurice de Talleyrand.
Hierna besloten wij ons te gaan ontspannen in de tuin van het paleis het Luxembourg. Dit paleis werd bewoond door koningin Maria de Medicis, de tweede echtgenote van koning Henrik IV. Tijdens de Franse Revolutie diende dit paleis eerst als woning voor de Graaf van Provence, de broer van koning Lodewijk XVI, en vervolgens als gevangenis. Nu zetelt de Franse Senaat in dit voormalige koninklijke paleis. De fontein, die Maria de Medicis in Renaissancestijl liet bouwen, is nog steeds te bewonderen. Het was heerlijk om in dit zonovergoten park te kunnen zitten en onszelf volledig te kunnen ontspannen. 
De dag is met recht voorbij gevlogen. Na afloop konden wij beiden voldaan terugzien op een prachtige, in religieus opzicht bijzonder inspirerende dag. 
Ik wens u allen veel kijkplezier en veel Devotie toe bij het bekijken van deze - hoofdzakelijk - religieus geïnspireerde foto's van deze schitterende Rooms-Katholieke kerken in de Franse hoofdstad Parijs. Wij beiden kunnen u allen uit eigen ervaring een bezoek aan deze kerken dan ook bijzonder warm aanbevelen. 
Met hartelijke groet, 
Anne Louis Cammenga
Acoliet, Lector, Voorganger van het Rozenkransgebed in de Sint Catharina Kathedraal en 
de Sint Augustinus Kerk en - vanuit de Bijbelse leer en de grondbeginselen van de 
Rooms-Katholieke Kerk Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II)
Website: www.iwoii.nl


SAINT NICOLAS DE CHARDONNET

Het altaar baadt in een zeer van licht.

Ook het plafond is goed verlicht.

De Heilige Jeanne d'Arc die de Fransen dankzij Goddelijke Bijstand aan de overwinning op de Engelsen heeft geholpen.

Het vaandel van Jeanne d'Arc is versierd met Franse Koninklijke Lelies.

De Mariakapel is adembenemend mooi.

Maria Ten Hemelopneming.

De Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

De Heilige Maagd Maria van Fatima.

De Rozenkrans wordt in de Saint Nicolas de Chardonnet iedere maandag en de 13e van iedere maand om 16.30 uur in deze kerk gebeden.

Monstrans met daarin het Lam Gods.

Jezus Christus aan het Kruis.

SAINT ETIENNE DU MONT

Het orgel.

De Heilige Mis waar kinderen uit drie lagere schoolklassen bij werden betrokken.

Het indrukwekkende gebeeldhouwde plafond.

De kansel.

Afbeelding van de Heilige Geest op het plafond van het kansel.

Glas-in-lood raam

Het doksaal, de dubbele wenteltrappen van het koorgedeelte in de kerk.

Via de gebeeldhouwde ingang boven de deur is de invloed van de Renaissance duidelijk zichtbaar.

Jezus Christus, Koning van het Heelal.

De afmetingen in deze kerk zijn indrukwekkend.

De Heilige Maagd Maria en Haar Zoon Jezus Christus.

Het altaargedeelte met daarboven het doksaal en koorgedeelte.

Aan ieder gebeeldhouwd detail is op uiterst zorgvuldige wijze aandacht besteed.

Het schijn boven de kist van Sainte-Geneviève

De kist van Sainte-Geneviève.

Zijaltaar in de Saint Etienne du Mont.

Schitterend doorkijkje van achterin de kerk, die een goede indruk geeft van de totale lengte van de kerk.

De Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

De glas-in-lood ramen zijn magnifiek. Vooral wanneer - zoals nu het geval is - het zonlicht hier door heen schijnt.

Deze pilaren bestaan in feite uit twee gedeelten. Let hierbij op de gebeeldhouwde balustrades.

De aankondiging van de geboorte van Jezus Christus aan Maria door de Aartsengel Gabriël.

De drie koningen uit het Oosten geven hun geschenken aan Jezus Christus na diens geboorte in de stal van Bethlehem.

Op deze foto is heel duidelijk te zien hoe deze pilaren in feite uit twee gedeelten zijn opgebouwd.

De steniging van de Heilige Stefanus.

De voorgevel van de Saint Etienne du Mont.


SAINT EUSTACHE 

De Mariakapel.

Op de voorgrond een standbeeld van de Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus. Op de achtergrond een schilderij met daarop afgebeeld: Maria, Koningin van de Hemel.

De Franse Minister van Financiën Colbert.

Het praalgraf van Colbert.

Metershoge pilaren.

De kerk is opgebouwd uit twee verdiepingen.

Het orgel van de Saint Eustache.

De lichtinval in deze gotische kerk is indrukwekkend.

Let op hoe het marmeren altaar wordt verlicht door het invallende zonlicht.

Ook de vele stenen bogen die het plafond steunen zijn uiterst fraai om te zien.

Glas-in-lood raam met centraal in het midden de Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

Het grote orgel van de Saint Eustache.

Houtsnijwerk met een Christuskruisbeeld.

Door de gotische bouwstijl baadt de kerk letterlijk in een 'zee van licht'.

Glas-in-lood raam met daarop rechts afgebeeld de Heilige Jeanne d'Arc.

Standbeeld van Jeanne d'Arc, één van de belangrijkste Franse Heiligen.

Let op de religieuze uitdrukking op haar gezicht en op de vastberaden wijze waarop de Heilige Jeanne d'Arc haar vaandel vasthoudt.

De Heilige Jeanne d'Arc in wapenuitrusting. In haar linkerhand houdt zij haar vaandel en in haar rechterhand haar zwaard vast.

Jezus Christus, Koning van het Heelal.

 De Heilige Anna, moeder van de Heilige Maagd Maria en grootmoeder van Jezus Christus. 

Reliekschrijn met daarin een reliek van de Heilige Cecile.

Achterzijde van het altaar.

Zowel de beide kandelaren als het glas-in-lood raam achter het orgel zijn beeldschoon.

De Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus boven een zijaltaar in de Saint Eustache.

De Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

Kandelaars met kaarsen aan de achterzijde van het altaar.


SAINT GERMAIN DU PRES 

De Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

Standbeeld van de Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

De Heilige Paus Johannes Paulus II

Uiterst fraai glas-in-lood raam in Saint Germain des Prés.


SAINT SULPICE 

De voorgevel van de Saint Sulpice.

De fontein op het plein voor de Saint Sulpice.

Detail van de fontein.

De Heilige Paulus van Tarsus. 

Jezus Christus aan het Kruis.

Wijwatervat in de vorm van een schelp.

De kansel.

De details van het kansel zijn zeer zorgvuldig bewerkt.

Christuskruisbeeld.

Het grote wereldberoemde orgel in de Saint Sulpice.

Het altaar. Op de voorgrond een vrijwilligster die een altaarbloemstuk van water voorziet.

De duif, symbool van de Heilige Geest.

Het Lam Gods, symbool van Jezus Christus. .

Fraai verguld houtsnijwerk op de panelen in de sacristie.

Op dit houtsnijwerk zijn christelijk religieuze zoals het kruis en het wierookvat zeer duidelijk te zien.

Ook de beker en en druiventrossen als verwijzing naar het bloed van Jezus Christus zijn op de panelen zichtbaar.

Deze vergulde klok in de sacristie stamt uit 1837. 

Maria-altaar met een marmeren standbeeld van de Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus. De Heilige Maagd Maria vertrapt onder haar voet een slang. De slang is het symbool van de duivel en daarmee van het kwaad.

Marmeren standbeeld van de Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

Koning Lodewijk IX de Heilige van Frankrijk. 

Pauselijk wapen, herkenbaar aan de pauselijke mijter.

De zuil die door Dan Brown wordt genoemd in zijn boek 'De Da Vinci Code'. De inhoud van dit boek berust hoofdzakelijk op verzinsels die ontsproten zijn uit het brein van de schrijver. Zo heeft deze zuil geen enkele mysterieuze betekenis, maar kan met behulp van deze zuil de zonnestand worden aangeduid.

Standbeeld van de Heilige Petrus. Zijn rechtervoet en ook een gedeelte van zijn linkervoet zien er glanzend uit. De legende zegt dat wie de voet van de Heilige Petrus aanraakt in de toekomst in Parijs zal terugkeren. Uiteraard wil ik graag terug naar Parijs, dus ik heb met veel genoegen de voet van Sint Petrus aangeraakt.


Jezus Christus aan het kruis met aan zijn weerszijden de beide moordenaars.

Aanbidding van het Heilig Hart van Jezus Christus.

Het Heilige Hart van Jezus Christus.

De Heilige Vincentius a Paulo. 

De Heilige Vincentius a Paulo.

Links: de Heilige Vincentius a Paula staat Koning Lodewijk XIII op zijn sterfbed bij. Rechts: Koningin Anna, de echtgenote van Lodewijk XIII, en haar zoontje, de latere Lodewijk XIV, de Zonnekoning.
De lijkwade van Turijn.

Het gezicht van Jezus Christus.

De achterzijde van lichaam van Jezus Christus.

Het gezicht en een gedeelte van het lichaam van Jezus Christus.

Eén van de bijbelse evangelisten.

De Saint Sulpice.

Het gevecht van Jacob met de engel. Dit schilderij is van Delacroix, een buitenechtelijke zoon van de Franse staatsman Talleyrand.

Jacob vecht met de engel (schilderij van Delacroix).Een heidense heerser wordt uit de tempel van Jeruzalem verjaagd (schilderij van Delacroix). 

Standbeeld van de Heilige Johannes de Doper, de neef van Jezus Christus.

De Heilige Johannes de Doper. Koning Herodes liet deze profeet onthoofden op aandringen van zijn echtgenote Herodias.

De Saint Sulpice.


PALAIS ET JARDIN DU LUXEMBOURG

Park van het paleis van Luxembourg.

Er staan diverse palmbomen in dit park.

Vele Parijzenaars en buitenlandse bezoekers nemen graag de gelegenheid te baat om in dit park op een bank of een stoel te kunnen ontspannen.

Valentine Visconti, de echtgenote van prins Lodewijk van Orleans, de broer van koning Karel VI van Valois, koning van Frankrijk.

Prinses Valentine Visconti, Hertogin van Orleans.

Anna van Beaujeu, oudste dochter van koning Lodewijk XII van Frankrijk en regentes voor haar broer, de latere koning Karel VIII.

Regentes Anne van Beaujeu. die koel berekenend en realistisch de politiek van haar vader Lodewijk XII voortzette gedurende de minderjarigheid van haar broer Karel VIII. 

Eén van de vele schitterende bloemstukken in het park van paleis het Luxembourg.

Eén van de zuilen in de tuinen van het park.

Het paleis van Luxembourg. Eens koninklijke residentie; later een gevangenis en thans het gebouw waar de Franse Senaat bijeenkomt.

Koningin Maria de Medicis heeft hier - net als de Graaf van Provence, broer van koning Lodewijk XVI en zélf later na de val van keizer Napoleon koning Lodewijk XVIII - in dit paleis gewoond. 

FONTAINE MARIE DE MEDICIS 

De fontein die in opdracht van koningin Maria de Medicis is gebouwd.

De Medicis-fontein in het park van het paleis van Luxembourg. 

Deze fontein deed koningin Maria de Medicis herinneren aan haar geboortestad Florence, waar haar familieleden als oppermachtige heersers regeerden.

Het wapen van koningin Maria de Medicis. Links het Medicis-wapen; rechts het Franse koninklijke wapen.

Een stelletje ....

.... dat elkaar verliefd in de ogen kijkt.

Terwijl de zeegod Neptunus nieuwsgierig toekijkt.

De verzonnen mythologische god Neptunus is herkenbaar aan zijn wilde haarbos, snor en baard. 

De Medicis-fontein wordt aan weerskanten geflankeerd door vele vazen met bloemen.

De vazen met bloemen worden dankzij het felle zonlicht in de schaduw in het water weerspiegelt. 
____________________________________________________________

___________________________________________________________

Geen opmerkingen:

Een reactie posten